Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöaffärsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den miljörelaterade affärsverksamheten som bedrivs i Finland, dvs. sådan produktion som förhindrar förorening av miljön eller sparar naturresurser. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 43 miljarder euro år 2020. Inom miljöaffärsverksamheten gjordes drygt 170 000 årsverken. Värdet av exporten var tio miljarder euro och förädlingsvärdet över 16 miljarder euro, vilket är åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhäll…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nina Hiltunen
överaktuarie
029 551 3089

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna