Ämnen
Miljö och naturFöretag

Lufträkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över luftutsläpp efter näringsgren beskriver utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. Uppgifterna samlas in från olika källor och beräkningen görs vid Statistikcentralen. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Hushållers växthusgasar

5 801 878ton CO2-ekv.
2020
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2022-09-29

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
29.09.2022

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2008-2020, koldioxidekvivalenter

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
8 108 4497 646 7957 882 3107 054 1127 063 7386 788 6756 734 5206 676 7186 833 1206 705 4916 628 3446 316 1585 801 878
29.09.2022

Luftföroreningar efter näringsgren 2008-2020

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna