Aiheet
Ympäristö ja luontoYritykset

Ilmapäästötilinpito

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Ilmapäästötilinpito -tilasto kuvaa päästöjä kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Tiedot kerätään eri lähteistä, ja laskenta tehdään Tilastokeskuksessa. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Avainluvut

Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt

5 377 804tonnia CO2-ekv.
2021
Ilmapäästötilinpito
Päivitetty: 29.9.2023

Tulevat julkaisut

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kasvihuonekaasut hiilidioksidiekvivalentteina toimialoittain 2008-2021

Epäpuhtauspäästöt toimialan mukaan 2008-2021

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Juuso Peltola
yliaktuaari
029 551 2330

Viittausohje

Viittausohje

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.