Aiheet
Ympäristö ja luontoYritykset

Suomalaisten kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöt laskivat vuonna 2020

tiedote | Ilmapäästötilinpito 2020

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2020. Myös epäpuhtauksien päästöt laskivat hieman. Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 49 miljoonaa tonnia, 14 % vähemmän kuin edellisvuonna. Merkittävimmät tekijät laskun taustalla olivat kuljetuksen ja varastoinnin päästöjen vähentyminen 31 %, sekä energiahuollon päästöjen vähentyminen 21 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 14 % vuonna 2020.
  • Typpioksidi- ja hiilimonoksidipäästöt laskivat noin viidenneksen vuonna 2020.
  • Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan päästöt vähenivät lähes kolmanneksella ja energiahuollossa noin viidenneksellä.
  • Päästöjen lasku selittyy koronapandemian vaikutuksilla, jotka koskivat erityisesti kuljetusta ja varastointia. Energiahuollon päästöt vähenivät lämpimän sään seurauksena.

Koronapandemia vähensi kasvihuonekaasupäästöjä kuljetuksessa ja varastoinnissa

Eniten kasvihuonekaasupäästöjen laskuun vaikutti kuljetuksen ja varastoinnin päästöjen väheneminen. Kuljetuksen ja varastoinnin päästöt laskivat 31 % vuodesta 2019. Päästöjen vähenemiseen vaikutti koronapandemiasta aiheutuneet rajoitteet sekä lento-, että vesiliikenteelle. Myös energiahuollon päästöt vähenivät merkittävästi, päästöt laskivat 21 %. Päästöjen väheneminen johtui pääasiassa lämpimän sään aiheuttamasta vähentyneestä lämmityksen tarpeesta. Teollisuuden päästöt laskivat 7 %. Laskuun vaikutti etenkin paperi-, sekä öljyteollisuuden päästöjen väheneminen. Kaupan päästöt laskivat prosentin.

Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt laskivat 8 %. Lämmin sää ja koronapandemia näkyivät myös kotitalouksien päästöissä. Eniten laskivat kotitalouksien liikenteen ja lämmityksen päästöt. Liikenteen päästöt vähenivät 7 % ja lämmityksen 13 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Bioperäiset hiilidioksidipäästöt, joita ei lasketa kasvihuonekaasupäästöiksi, laskivat 6 % ollen 40 miljoonaa tonnia. Lasku aiheutui paperiteollisuuden, sekä energiahuollon puupolttoaineiden käytön vähenemisestä.

Typpioksidipäästöt laskivat merkittävästi koronapandemian seurauksena

Myös kasvihuonekaasupäästöihin kuulumattomat ilmapäästöt laskivat edellisvuoden tasosta. Typpioksidipäästöt laskivat 22 %, ensisijaisesti lento- ja vesiliikenteen typpipäästöjen vähenemisen myötä. Myös rikkioksidi- ja hiilimonoksidipäästöt laskivat merkittävästi. Rikkioksidipäästöt laskivat 23 % edellisen vuoden tasosta ja hiilimonoksidipäästöt 8 %. Rikkidioksidipäästöjen lasku johtui pääosin kivihiilen polton vähenemisestä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Hiilimonoksidipäästöt syntyvät suurilta osin kotitalouksien puun poltosta ja liikenteestä. Lämpimän sään seurauksena kotitalouksien lämmityksen tarve vähentyi, joka näkyy hiilimonoksidipäästöjen laskuna. Myös lento- ja vesiliikenteen hiilimonoksidipäästöt laskivat huomattavasti.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimialat (TOL2008) ja kotitaloudet
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Juuso Peltola
yliaktuaari
029 551 2330
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.