Ämnen
Miljö och natur

Växthusgaser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över växthusgaser innehåller Finlands utsläpps- och upptagsuppgifter. Inventeringen av växthusgaser används för uppföljning av nationella åtgärder för utsläppsminskning och uppföljning av Finlands internationella minskningsåtaganden. Både snabbestimat och preliminära och slutliga uppgifter offentliggörs årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Totala nettoutsläpp av växthusgaser inklusive LULUCF-sektorn

50 505Tusen ton CO2-ekv.
2022
Växthusgaser
Uppdaterad: 2023-12-14

Publikationer

meddelande | Växthusgaser 2021, regionala uppgifter
meddelande | Växthusgaser 2022, snabbestimat
databasoffentliggörande | Växthusgaser 2021, officiella upgifter
meddelande | Växthusgaser 2020, regionala uppgifter

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Finlands växthusgasutsläpp exklusive och inklusive LULUCF -sektorn 1990-2022* (diagram med valmöjligheter)

Växthusgasutsläpp efter utsläppsklass exklusive LULUCF -sektorn 1990-2022*

Växthusgasutsläpp inom energisektorn efter utsläppsklass 1990-2022*

Växthusgasutsläpp inom energisektorn efter utsläppsklass 1990-2022* (diagram med valmöjligheter)

Växthusgasutsläpp inom energisektorn efter gas 1990-2022* (diagram med valmöjligheter)

Växthusgasutsläpp inom sektorn för industriprocesser och produktanvändning efter utsläppsklass 1990-2022*

Växthusgasutsläpp inom sektorn för industriprocesser och produktanvändning efter utsläppsklass 1990-2022* (diagram med valmöjligheter)

Växthusgasutsläpp inom sektorn för industriprocesser och produktanvändning efter gas 1990-2022* (diagram med valmöjligheter)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pia Forsell
överaktuarie
029 551 2937
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna