Ämnen
Miljö och natur

Växthusgaser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över växthusgaser innehåller Finlands utsläpps- och upptagsuppgifter. Inventeringen av växthusgaser används för uppföljning av nationella åtgärder för utsläppsminskning och uppföljning av Finlands internationella minskningsåtaganden. Både snabbestimat och preliminära och slutliga uppgifter offentliggörs årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

I rapporteringen av utsläpp och upptag av växthusgaser inleds en ny period – uppgifterna publiceras med de GWP-koefficienter som anges i IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport.
Läs mer om ändringen

Ändring

I de nya databastabellerna publiceras mer detaljerade uppgifter om växthusgasutsläpp efter bränsle och utsläppen indelas i utsläpp inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var de totala växthusgasutsläppen exklusive sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 48,0 miljoner ton CO₂-ekv., vilket är 0,1 miljoner ton mer än år 2020. Markanvändningssektorn (LULUCF) fastställdes ha varit en nettoutsläppskälla år 2021. Summan av dess utsläpp och upptag var 0,9 miljoner ton CO₂-ekv.

Läs mer

meddelande | Växthusgaser 2021, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.12.2022

Finlands växthusgasutsläpp exklusive och inklusive LULUCF -sektorn 1990-2021* (GWP=AR5)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
1990Utsläppen utan LULUCF71 253
Utsläppen med LULUCF45 379
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-25 875
1991Utsläppen utan LULUCF69 196
Utsläppen med LULUCF30 890
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-38 307
1992Utsläppen utan LULUCF67 830
Utsläppen med LULUCF35 509
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-32 321
1993Utsläppen utan LULUCF70 058
Utsläppen med LULUCF37 051
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-33 007
1994Utsläppen utan LULUCF75 634
Utsläppen med LULUCF49 405
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 229
1995Utsläppen utan LULUCF71 876
Utsläppen med LULUCF46 972
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-24 903
1996Utsläppen utan LULUCF77 847
Utsläppen med LULUCF46 580
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-31 267
1997Utsläppen utan LULUCF76 526
Utsläppen med LULUCF49 846
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 680
1998Utsläppen utan LULUCF72 841
Utsläppen med LULUCF48 142
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-24 699
1999Utsläppen utan LULUCF72 158
Utsläppen med LULUCF47 211
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-24 947
2000Utsläppen utan LULUCF70 244
Utsläppen med LULUCF45 717
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-24 527
2001Utsläppen utan LULUCF75 582
Utsläppen med LULUCF50 324
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-25 257
2002Utsläppen utan LULUCF77 983
Utsläppen med LULUCF51 561
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 422
2003Utsläppen utan LULUCF85 587
Utsläppen med LULUCF58 644
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 944
2004Utsläppen utan LULUCF81 834
Utsläppen med LULUCF53 384
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-28 450
2005Utsläppen utan LULUCF69 794
Utsläppen med LULUCF41 270
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-28 524
2006Utsläppen utan LULUCF81 197
Utsläppen med LULUCF48 769
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-32 427
2007Utsläppen utan LULUCF79 532
Utsläppen med LULUCF56 744
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-22 788
2008Utsläppen utan LULUCF71 391
Utsläppen med LULUCF46 001
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-25 390
2009Utsläppen utan LULUCF67 765
Utsläppen med LULUCF30 135
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-37 630
2010Utsläppen utan LULUCF75 626
Utsläppen med LULUCF49 516
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-26 110
2011Utsläppen utan LULUCF67 877
Utsläppen med LULUCF42 489
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-25 387
2012Utsläppen utan LULUCF62 317
Utsläppen med LULUCF35 183
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-27 134
2013Utsläppen utan LULUCF62 759
Utsläppen med LULUCF42 397
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 362
2014Utsläppen utan LULUCF58 574
Utsläppen med LULUCF37 723
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-20 851
2015Utsläppen utan LULUCF54 954
Utsläppen med LULUCF38 162
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-16 792
2016Utsläppen utan LULUCF57 937
Utsläppen med LULUCF44 430
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-13 507
2017Utsläppen utan LULUCF55 082
Utsläppen med LULUCF43 965
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-11 117
2018Utsläppen utan LULUCF56 037
Utsläppen med LULUCF54 146
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-1 891
2019Utsläppen utan LULUCF52 794
Utsläppen med LULUCF45 976
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-6 818
2020Utsläppen utan LULUCF47 834
Utsläppen med LULUCF38 609
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-9 225
2021*Utsläppen utan LULUCF47 978
Utsläppen med LULUCF48 868
4 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF889
14.12.2022

Växthusgasutsläpp från energisektorn i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

14.12.2022

Växthusgasutsläpp vid industriprocesser och användning av produkter i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

14.12.2022

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk i Finland under 1990-2021* (GWP=AR5)

14.12.2022

Växthusgasutsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i Finland 1990-2021* (GWP=AR5)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pia Forsell
utvecklingschef
029 551 2937
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna