Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beskriver utvecklingen av de momsfria priserna på utrustning, tjänster och investeringar som används inom jordbruket. Uppgifterna samlas in genom datainsamling och genom att använda Statistikcentralens övriga material. Uppgifterna offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, december
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, november
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, oktober
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, 3:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2015M01-2023M12

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100) energi, gödningsmedel, foder och investeringar 2015M01-2023M12

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), månadförändring och årsförändring 2021M06-2023M12

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), kvartalsförändring och årsförändring 2021Q2-2023Q4

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), och årsförändring 2020-2023

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna