Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beskriver utvecklingen av de momsfria priserna på utrustning, tjänster och investeringar som används inom jordbruket. Uppgifterna samlas in genom datainsamling och genom att använda Statistikcentralens övriga material. Uppgifterna offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, november
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, oktober
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 3:e kvartalet och prognos 2022
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, september

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,0
INVESTERINGAR (INPUT 2)99,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,0
2015M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)99,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,9
2015M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)99,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,3
2015M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)102,0
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,4
2015M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,0
2015M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,8
2015M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,5
2015M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,2
2015M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)99,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,3
2015M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,3
2015M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,5
2015M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,9
2016M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,8
2016M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,7
2016M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,9
2016M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,8
2016M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,3
2016M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)96,6
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)97,7
2016M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)94,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)96,2
2016M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)94,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)96,0
2016M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)94,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)95,9
2016M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)94,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)96,3
2016M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)94,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)96,3
2016M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)95,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)97,3
2017M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,4
2017M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,7
2017M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)100,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,1
2017M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,5
2017M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,5
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,4
2017M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,0
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,0
2017M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)96,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)97,8
2017M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)96,6
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)97,9
2017M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)98,3
2017M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,3
2017M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)99,9
2017M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)101,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,1
2018M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)102,6
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,0
2018M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)102,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,9
2018M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)102,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,2
2018M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,7
2018M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,9
2018M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,6
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,6
2018M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,7
2018M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)102,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)102,6
2018M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)103,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)103,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,5
2018M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)104,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,3
2018M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)104,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,4
2018M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)104,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)104,9
2019M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,3
2019M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,5
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,6
2019M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,5
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,7
2019M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)106,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)106,0
2019M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,8
2019M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)104,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)104,8
2019M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)104,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)105,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)104,9
2019M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)103,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)104,4
2019M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)103,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)104,3
2019M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)102,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,4
2019M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)102,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,4
2019M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,2
2020M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,1
2020M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)102,4
2020M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,2
2020M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,6
2020M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,3
2020M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,2
2020M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,5
2020M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)106,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,5
2020M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)107,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,3
2020M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)97,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)107,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,7
2020M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)98,0
INVESTERINGAR (INPUT 2)107,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,8
2020M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)99,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)107,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)101,6
2021M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)101,6
INVESTERINGAR (INPUT 2)108,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)103,7
2021M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)104,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)109,0
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)105,5
2021M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,4
INVESTERINGAR (INPUT 2)109,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)106,5
2021M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)105,2
INVESTERINGAR (INPUT 2)109,6
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)106,5
2021M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)106,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)109,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)107,3
2021M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)107,0
INVESTERINGAR (INPUT 2)110,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)108,0
2021M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)109,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)111,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)110,2
2021M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)110,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)112,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)111,0
2021M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)112,1
INVESTERINGAR (INPUT 2)113,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)112,5
2021M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)123,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)115,7
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)121,2
2021M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)125,6
INVESTERINGAR (INPUT 2)115,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)122,8
2021M12VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)127,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)116,1
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)124,2
2022M01VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)130,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)117,6
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)126,9
2022M02VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)131,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)118,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)127,5
2022M03VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)142,8
INVESTERINGAR (INPUT 2)118,4
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)135,7
2022M04VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)144,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)120,8
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)137,6
2022M05VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)152,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)120,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)143,3
2022M06VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)151,7
INVESTERINGAR (INPUT 2)121,6
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)142,9
2022M07VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)150,6
INVESTERINGAR (INPUT 2)124,9
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)143,1
2022M08VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)150,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)125,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)143,4
2022M09VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)157,3
INVESTERINGAR (INPUT 2)125,2
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)148,0
2022M10VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)161,9
INVESTERINGAR (INPUT 2)127,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)151,8
2022M11VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)161,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)127,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)151,5
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), energi, gödningsmedel, djurfoder och investeringar

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, månads uppgifter

IndextalMånadsförändring %Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)161,5-0,228,6
201000 Utsäde och sättplantor114,80,07,8
202000 Energi, smörjmedel196,5-1,948,4
202100 Electricitet191,56,250,2
202200 Bränsle för uppvärmning206,0-7,056,6
202300 Motorbränsle201,9-5,145,8
203000 Gödnings- och jordförbättringsmedel251,30,143,7
203100 Enkla gödningsmedel292,30,045,5
203200 Sammansatta gödningsmedel252,50,144,7
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL112,80,012,2
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER107,40,01,0
206000 DJURFODER164,00,336,6
206100 Oblandat foder225,94,528,4
206200 Foderblandningar160,80,037,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING113,60,45,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER135,6-0,15,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER119,00,18,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2)127,30,09,8
211000 MATERIAL130,90,012,1
211200 TRANSPORTMATERIEL131,20,011,0
212000 BYGGNADER121,9-0,25,7
219000 ANDRA124,82,314,9
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)151,5-0,223,4
15.11.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, kvartalsuppgifter

15.02.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, årsuppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna