Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Producentprisindex för lantbruk

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriserna för vegetabiliska och animaliska produkter ur jordbrukarens synvinkel. Indexet anger hur mycket producentpriserna inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2023, 4:e kvartalet, preliminär
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2023, preliminär
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2023, december, preliminär
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2023, november, preliminär
databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2023, oktober, preliminär
databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2023, september, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Producentprisindex för lantbruk (2015=100) 2015M01-2023M12*

Producentprisindex för lantbruk (2015=100), spannmål, kött, mjölk och övriga animaliska produkter 2015M01-2023M12*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Producentprisindex för lantbruk (2015=100), månadförändring och årsförändring 2021M06-2023M12*

Producentprisindex för lantbruk (2015=100), kvartalsförändring och årsförändring 2021Q2-2023Q4*

Producentprisindex för lantbruk (2015=100) och årsförändring 2020-2023*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna