Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Producentprisindex för lantbruk

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriserna för vegetabiliska och animaliska produkter ur jordbrukarens synvinkel. Indexet anger hur mycket producentpriserna inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs årsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Publiceringen av prisindexen för lantbruket tidigareläggs med 10 dagar år 2023.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2022, november, preliminär
databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2022, oktober, preliminär
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2022, 3:e kvartalet, preliminär och prognos 2022
databasoffentliggörande | Producentprisindex för lantbruk 2022, september, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.01.2022

Producentprisindex för lantbruk (2015=100)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015M01VEGETABILIEPRODUKTION 99,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT105,8
PPI TOTALT103,6
2015M02VEGETABILIEPRODUKTION 101,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,4
PPI TOTALT100,0
2015M03VEGETABILIEPRODUKTION 100,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT102,0
PPI TOTALT101,5
2015M04VEGETABILIEPRODUKTION 97,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT101,7
PPI TOTALT100,3
2015M05VEGETABILIEPRODUKTION 97,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT101,3
PPI TOTALT100,0
2015M06VEGETABILIEPRODUKTION 95,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,2
PPI TOTALT97,9
2015M07VEGETABILIEPRODUKTION 94,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,8
PPI TOTALT97,3
2015M08VEGETABILIEPRODUKTION 100,5
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,6
PPI TOTALT99,9
2015M09VEGETABILIEPRODUKTION 100,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,5
PPI TOTALT99,2
2015M10VEGETABILIEPRODUKTION 102,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,0
PPI TOTALT99,6
2015M11VEGETABILIEPRODUKTION 105,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,4
PPI TOTALT100,6
2015M12VEGETABILIEPRODUKTION 105,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,3
PPI TOTALT100,0
2016M01VEGETABILIEPRODUKTION 105,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,4
PPI TOTALT99,3
2016M02VEGETABILIEPRODUKTION 105,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,7
PPI TOTALT99,6
2016M03VEGETABILIEPRODUKTION 104,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,5
PPI TOTALT99,3
2016M04VEGETABILIEPRODUKTION 102,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,3
PPI TOTALT98,4
2016M05VEGETABILIEPRODUKTION 97,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,4
PPI TOTALT96,6
2016M06VEGETABILIEPRODUKTION 95,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,3
PPI TOTALT96,0
2016M07VEGETABILIEPRODUKTION 96,5
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,4
PPI TOTALT95,7
2016M08VEGETABILIEPRODUKTION 98,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,1
PPI TOTALT96,3
2016M09VEGETABILIEPRODUKTION 97,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT94,7
PPI TOTALT95,6
2016M10VEGETABILIEPRODUKTION 99,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT93,9
PPI TOTALT95,8
2016M11VEGETABILIEPRODUKTION 103,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT94,2
PPI TOTALT97,3
2016M12VEGETABILIEPRODUKTION 103,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT94,6
PPI TOTALT97,7
2017M01VEGETABILIEPRODUKTION 104,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,6
PPI TOTALT99,1
2017M02VEGETABILIEPRODUKTION 104,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,0
PPI TOTALT99,6
2017M03VEGETABILIEPRODUKTION 105,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,0
PPI TOTALT99,9
2017M04VEGETABILIEPRODUKTION 107,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,9
PPI TOTALT101,2
2017M05VEGETABILIEPRODUKTION 97,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,9
PPI TOTALT97,8
2017M06VEGETABILIEPRODUKTION 95,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,2
PPI TOTALT97,3
2017M07VEGETABILIEPRODUKTION 100,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,1
PPI TOTALT98,8
2017M08VEGETABILIEPRODUKTION 104,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,1
PPI TOTALT100,2
2017M09VEGETABILIEPRODUKTION 103,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,2
PPI TOTALT99,9
2017M10VEGETABILIEPRODUKTION 102,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,5
PPI TOTALT100,5
2017M11VEGETABILIEPRODUKTION 110,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,7
PPI TOTALT103,2
2017M12VEGETABILIEPRODUKTION 111,5
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,9
PPI TOTALT103,8
2018M01VEGETABILIEPRODUKTION 111,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,2
PPI TOTALT103,4
2018M02VEGETABILIEPRODUKTION 111,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,6
PPI TOTALT103,7
2018M03VEGETABILIEPRODUKTION 110,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,6
PPI TOTALT103,2
2018M04VEGETABILIEPRODUKTION 106,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT99,2
PPI TOTALT101,7
2018M05VEGETABILIEPRODUKTION 105,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,5
PPI TOTALT99,3
2018M06VEGETABILIEPRODUKTION 108,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,5
PPI TOTALT100,5
2018M07VEGETABILIEPRODUKTION 106,5
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,7
PPI TOTALT99,4
2018M08VEGETABILIEPRODUKTION 117,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,7
PPI TOTALT102,9
2018M09VEGETABILIEPRODUKTION 124,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,2
PPI TOTALT105,7
2018M10VEGETABILIEPRODUKTION 127,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,2
PPI TOTALT106,7
2018M11VEGETABILIEPRODUKTION 126,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,5
PPI TOTALT106,5
2018M12VEGETABILIEPRODUKTION 127,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,6
PPI TOTALT107,2
2019M01VEGETABILIEPRODUKTION 128,5
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,3
PPI TOTALT107,2
2019M02VEGETABILIEPRODUKTION 129,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,9
PPI TOTALT108,0
2019M03VEGETABILIEPRODUKTION 127,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,7
PPI TOTALT107,1
2019M04VEGETABILIEPRODUKTION 128,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,9
PPI TOTALT108,1
2019M05VEGETABILIEPRODUKTION 118,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,6
PPI TOTALT104,7
2019M06VEGETABILIEPRODUKTION 119,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,6
PPI TOTALT104,9
2019M07VEGETABILIEPRODUKTION 114,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,8
PPI TOTALT102,6
2019M08VEGETABILIEPRODUKTION 113,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,2
PPI TOTALT102,7
2019M09VEGETABILIEPRODUKTION 104,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,9
PPI TOTALT99,4
2019M10VEGETABILIEPRODUKTION 105,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,4
PPI TOTALT99,5
2019M11VEGETABILIEPRODUKTION 107,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,4
PPI TOTALT100,0
2019M12VEGETABILIEPRODUKTION 115,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,8
PPI TOTALT102,9
2020M01VEGETABILIEPRODUKTION 115,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,3
PPI TOTALT102,9
2020M02VEGETABILIEPRODUKTION 117,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,5
PPI TOTALT103,4
2020M03VEGETABILIEPRODUKTION 110,9
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,9
PPI TOTALT101,6
2020M04VEGETABILIEPRODUKTION 109,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,8
PPI TOTALT101,1
2020M05VEGETABILIEPRODUKTION 104,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,0
PPI TOTALT99,4
2020M06VEGETABILIEPRODUKTION 107,9
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,2
PPI TOTALT100,8
2020M07VEGETABILIEPRODUKTION 106,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT97,1
PPI TOTALT100,3
2020M08VEGETABILIEPRODUKTION 109,6
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,8
PPI TOTALT101,1
2020M09VEGETABILIEPRODUKTION 114,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT96,6
PPI TOTALT102,6
2020M10VEGETABILIEPRODUKTION 112,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,2
PPI TOTALT101,2
2020M11VEGETABILIEPRODUKTION 115,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT95,1
PPI TOTALT101,8
2020M12VEGETABILIEPRODUKTION 118,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT94,8
PPI TOTALT102,7
2021M01VEGETABILIEPRODUKTION 119,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,4
PPI TOTALT105,5
2021M02VEGETABILIEPRODUKTION 121,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,7
PPI TOTALT106,2
2021M03VEGETABILIEPRODUKTION 122,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,6
PPI TOTALT106,6
2021M04VEGETABILIEPRODUKTION 120,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT98,4
PPI TOTALT105,9
2021M05VEGETABILIEPRODUKTION 116,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT100,0
PPI TOTALT105,6
2021M06VEGETABILIEPRODUKTION 117,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT100,1
PPI TOTALT105,9
2021M07VEGETABILIEPRODUKTION 118,3
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT102,3
PPI TOTALT107,7
2021M08VEGETABILIEPRODUKTION 119,1
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT102,5
PPI TOTALT108,1
2021M09VEGETABILIEPRODUKTION 122,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT103,1
PPI TOTALT109,7
2021M10VEGETABILIEPRODUKTION 126,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT102,8
PPI TOTALT110,8
2021M11VEGETABILIEPRODUKTION 134,9
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT105,3
PPI TOTALT115,3
2021M12VEGETABILIEPRODUKTION 146,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT105,3
PPI TOTALT119,3
2022M01*VEGETABILIEPRODUKTION 149,9
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT109,1
PPI TOTALT122,9
2022M02*VEGETABILIEPRODUKTION 150,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT109,8
PPI TOTALT123,6
2022M03*VEGETABILIEPRODUKTION 159,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT113,4
PPI TOTALT128,9
2022M04*VEGETABILIEPRODUKTION 164,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT118,7
PPI TOTALT134,1
2022M05*VEGETABILIEPRODUKTION 162,9
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT123,3
PPI TOTALT136,6
2022M06*VEGETABILIEPRODUKTION 167,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT125,7
PPI TOTALT139,7
2022M07*VEGETABILIEPRODUKTION 171,2
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT128,8
PPI TOTALT143,1
2022M08*VEGETABILIEPRODUKTION 159,0
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT131,0
PPI TOTALT140,4
2022M09*VEGETABILIEPRODUKTION 154,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT133,3
PPI TOTALT140,5
2022M10*VEGETABILIEPRODUKTION 162,8
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT134,6
PPI TOTALT144,1
2022M11*VEGETABILIEPRODUKTION 165,4
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT134,9
PPI TOTALT145,2
09.01.2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, spannmål, kött, mjölk och övriga animaliska produkter

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
09.01.2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, månads uppgifter

Producentprisindex för lantbruk (2015=100)Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100)Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100)
010000 SPANNMÅL226,24,533,7
011000 Vete och spelt228,23,437,3
012000 Råg188,34,886,4
013000 Korn229,14,830,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar225,45,330,5
020000 INDUSTRIPRODUKTER150,61,019,5
030000 FODERVÄXTER119,50,022,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER146,6-0,717,0
050000 POTATIS 121,90,623,3
060000 FRUKT107,80,1-1,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000)165,41,622,7
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000)195,23,630,7
110000 DJUR142,70,331,6
111000 Nötkreatur141,71,124,7
112000 Svin147,5-0,536,2
115000 Fjäderfä136,10,635,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER130,60,226,0
121000 Mjölk148,40,239,7
122000 Ägg142,1-2,633,1
129000 Övriga animaliska produkter73,71,9-22,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000)134,90,328,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn145,40,135,9
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000)145,20,826,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn152,90,730,2
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000)146,31,128,8
15.11.2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, kvartalsuppgifter

16.05.2022

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, årsuppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna