Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeArbete, löner och utkomst

Rotprisinkomster

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över rotprisinkomster presenteras en på avverkningsmängderna och rotpriserna baserad uppskattning av skogsägarnas årliga rotprisinkomster per område, ägargrupp och virkesslag. Statistiken publiceras en gång om året.

Producent:

Naturresursinstitutet