Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Flödet av träsubstans

Finlands officiella statistik (FOS)
Flödet av träsubstans är en statistiksammanställning som med hjälp av användningsbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning för tillverkningen av skogsprodukter och energiproduktion samt virkesflödena inom samhällsekonomin. Dessutom presenteras uppgifter om exporten och importen av skogsprodukter. Dessa uppgifter anges i ton trä torrvikt. Flödet av träsubstans består av användningsbalans och massbalans. 

Producent:

Naturresursinstitutet