Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel innehåller uppgifterna om exporten och importen av jordbruksprodukter och livsmedel från och till Finland. Uppgifterna i statistiken bygger på Tullen utrikeshandelsstatistik och KN kapitlen 1–24 i den. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet