Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Skogsindustrins utrikeshandel

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skogsindustrins utrikeshandel beskriver utrikeshandeln med virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. Statistiken sammanställs utifrån Tullstyrelsens databas. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet