Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Virkeshandeln av industrivirke

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över handeln med industrivirke omfattar volymerna av och priserna på industrivirke vid skogsindustriföretagens virkesköp i privata skogar. Handelsformerna är rotköp och leveransköp. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet