Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Kommersiellt fiske i havet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kommersiellt fiske i havet innehåller information om antalet kommersiella fiskare i havsområdet, fångstmängden och fångstens värde samt fiskemängderna. Uppgifterna samlas in från fångstrapporterna och de publiceras en gång om året.

Producent:

Naturresursinstitutet