Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeSamhällsekonomi

Räkenskaper för jordbruket (EAA)

Finlands officiella statistik (FOS)
Den ekonomiska kalkylken för jordbrukssektorn är en helhet som kompletterar nationalräkenskaperna och beskriver jordbrukets andel i samhällsekonomin. Statistiken sammanställs på basis av flera olika register och enkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2023, preliminära uppgifter II
meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2023, preliminära uppgifter
meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2022
meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2022, ennakko
databasoffentliggörande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2021, reviderad uppgifter

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hannu Maliniemi
överaktuarie
029 551 2796

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna