Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Vattenbruk

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över vattenbruk redovisar mängder och värden för produktionen av matfisk och fiskyngel i Finland. Den omfattar också uppgifter om antalet vattenbruksanläggnings och vattenbruksföretag samt dammodlingar. Uppgifterna inhämtas med en brevförfrågan och från Ålands landskapsregering. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Naturresursinstitutet