Ämnen
Företag

Finländska dotterbolag utomlands

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finländska dotterbolag utomlands beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Uppgifterna samlas in från företag i Finland. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 360 dotterbolag i 136 länder år 2020. Finländska företag utomlands sysselsatte 584 500 personer. Över 60 % av företagens omsättning kom från EU-länder, dvs. 143 miljarder euro. Investeringarna i utlandet uppgick till 5,4 miljarder euro. Av enskilda länder genererades mest omsättning i Tyskland, rentav mer än en fjärdedel av den totala omsättningen.

Läs mer

meddelande | Finländska dotterbolag utomlands 2020

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
29.04.2022

Finländska dotterbolag utomlands omsättning efter land, de fem mest betydande länderna mätt med omsättning år 2020

De fem mest betydande länderna mätt med omsättning år 2020. Tyskland omsättning 61 miljoner euro. Sweden omsättning 40 miljoner euro. Förenta staterna omsättning 25 miljoner euro. Kina omsättning 13 million euro. Norge omsättning 11 million euro.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.04.2022

Finländska dotterbolag i EU-länder år 2020

Omsättning (miljoner euro)Antal anställdaPersonalkostnader (miljoner euro)Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro)Antal bolag
EU länder (27, 2020-)143 305,8273 80316 687,02 542,82 967
Nederländerna4 231,16 435521,2128,1133
Belgien1 293,04 828428,638,444
Bulgarien121,91 81037,62,921
Spanien1 741,86 960356,847,497
Irland268,51 39268,25,218
Italien2 242,97 789535,163,289
Österrike1 450,95 122390,441,242
Grekland148,81 17356,81,39
Kroatien46,160111,80,114
Cypern38,0uppgiften är sekretessbelagd5,3uppgiften är sekretessbelagd8
Lettland1 248,67 050202,724,0154
Litauen2 191,611 882260,676,8153
Luxemburg888,124938,0uppgiften är sekretessbelagd22
Malta214,4uppgiften är sekretessbelagd10,4uppgiften är sekretessbelagd7
Portugal173,92 250115,122,020
Polen5 365,737 021973,4299,2185
Frankrike4 470,514 9351 347,295,2126
Rumänien181,43 48493,312,229
Sverige40 445,771 3755 492,0831,0728
Tyskland60 705,334 4972 875,5559,4312
Slovakien350,12 16467,727,028
Slovenien107,496427,51,917
Danmark8 417,715 3101 755,697,5164
Tjeckien1 362,28 148247,325,859
Ungern657,13 542108,925,734
Estland4 943,224 646660,1117,1454
Antal anställda: årsmedelvärde
29.04.2022

Finländska dotterbolag i europeiska länder utanför EU år 2020

29.04.2022

Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2020

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna