Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2021

Finländska företags omsättning utomlands över 200 miljarder euro år 2019

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 390 dotterbolag i 135 länder år 2019. Jämfört med året innan ökade finländska företags verksamhet utomlands mätt med flera olika mätare. Antalet anställda steg med två procent. Omsättningen och investeringarna steg med mer än tio procent. Största delen av omsättningen kom från företag inom EU-området. Av enskilda länder genererades mest omsättning i Sverige, rentav mer än en femtedel av den totala omsättningen.

Figur 1. Finländska företags omsättning utomlands efter landgrupp åren 2014-2019

Figur 1. Finländska företags omsättning utomlands efter landgrupp åren 2014-2019

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tie_001_sv.html