Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Finländska dotterbolag utomlands

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska företags omsättning utomlands över 200 miljarder euro år 2019
29.4.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 390 dotterbolag i 135 länder år 2019. Jämfört med året innan ökade finländska företags verksamhet utomlands mätt med flera olika mätare. Antalet anställda steg med två procent. Omsättningen och investeringarna steg med mer än tio procent. Största delen av omsättningen kom från företag inom EU-området. Av enskilda länder genererades mest omsättning i Sverige, rentav mer än en femtedel av den totala omsättningen.

Beskrivning: Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Statistiken producerar uppgifter med hjälp av vilka man kan bedöma globaliseringsnivån för den finländska ekonomin, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda företagens konkurrenskraft utomlands. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: dotterbolag, företag, globalisering, investeringar, koncern, omsättning, personal.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i Finlands officiella statistik
25.5.2009
Delegationen för Finlands officiella statistik godkände 26.5.2009 statistiken Finländska dotterbolag utomlands för Finlands officiella statistik inom ämnesområdet Företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/index_sv.html