Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 955 121,4 129,2 2 324,4 60
Tillverkning (C) 397 728 20 058,0 2 852,4 113 978,6 2 171
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 7 481 377,4 604,2 7 112,7 108
Byggverksamhet (F) 25 208 1 312,1 106,6 4 323,4 195
Handel (G) 52 248 2 473,0 349,5 37 861,8 1 143
Transport och magasinering (H) 5 216 158,1 46,8 834,7 109
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 5 029 179,7 24,6 556,8 128
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 25 792 1 503,2 67,1 3 614,2 467
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 33 179 3 391,5 202,5 22 509,2 214
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 29 913 1 332,5 405,8 7 629,8 761
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 1 035 39,6 4,2 184,2 34
Alla näringsgrenar totalt 585 784 30 946,6 4 792,9 200 929,8 5 390
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_004_sv.html