Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 49 1,7 .. 2) 15,5 4
Island 59 6,2 .. 28,6 3
Makedonien .. .. .. 1,7 3
Norge 17 645 1 508,8 257,0 13 881,9 312
Ryssland 32 384 643,0 224,7 6 352,4 295
Schweiz 5 471 324,8 64,2 6 947,0 42
Serbien 1 794 18,4 3,9 87,2 10
Turkiet 2 176 56,3 4,5 369,7 23
Ukraina 1 338 24,1 6,0 205,5 39
Vitryssland 3 403 27,7 9,3 256,7 15
Europa utanför EU 64 765 2 623,5 580,1 28 240,5 767
Australien 5 312 508,8 12,1 2 127,7 66
Bangladesh 309 7,4 0,3 16,8 4
Filippinerna 1 594 34,9 1,1 103,0 9
Förenade Arabemiraten 2 652 197,7 11,1 550,4 46
Hongkong 1 396 92,1 3,9 3 249,6 50
Indien 40 223 646,3 99,5 3 391,5 59
Indonesien 3 721 77,7 3,3 504,1 21
Israel 470 30,7 0,1 154,2 5
Japan 1 805 171,9 11,9 1 795,8 34
Kazakstan 200 5,4 0,7 51,8 18
Kina 62 604 1 809,4 261,7 13 113,8 254
Malaysia 2 434 62,5 5,8 376,3 25
Nya Zeeland 576 36,5 1,9 195,3 12
Oman 190 5,6 .. 20,4 4
Qatar 378 24,4 0,1 79,6 6
Republiken Korea (Sydkorea) 1 353 98,1 7,6 802,4 25
Saudiarabien 1 410 91,0 2,2 804,4 10
Singapore 2 402 218,7 251,3 3 987,5 63
Taiwan 955 48,2 0,5 343,5 13
Thailand 3 071 89,0 12,7 543,0 18
Vietnam 842 16,7 2,4 81,2 12
Asien och Oceanien 135 425 4 316,8 697,8 32 601,2 784
Förenta Staterna (USA) 41 953 5 090,3 559,6 27 441,2 266
Kanada 7 098 472,1 102,1 2 661,5 53
Nordamerika 49 051 5 562,4 661,7 30 102,7 319
Argentina 406 16,7 0,3 118,6 8
Brasilien 9 524 347,5 59,8 1 795,6 48
Chile 2 858 102,0 11,2 607,3 22
Colombia 719 31,2 .. 168,9 6
Ecuador 395 14,1 .. 55,1 4
Mexiko 18 199 237,3 15,0 1 288,0 41
Panama .. .. .. 39,4 5
Peru 731 29,7 3,1 240,8 10
Uruguay 1 105 48,9 .. 1 264,5 17
Central- och Sydamerika 34 261 845,7 211,0 5 659,6 175
Egypten 920 17,2 5,2 110,3 6
Ghana 73 2,5 .. 21,5 4
Kenya 530 31,4 0,4 79,5 6
Marocko 434 30,5 0,2 39,0 5
Moçambique 177 2,6 .. 8,2 3
Nigeria 259 11,3 0,5 53,3 6
Sydafrika 2 865 101,0 7,6 675,7 38
Uganda 49 1,4 .. 7,4 3
Zambia 75 3,8 0,2 20,0 4
Afrika 6 437 243,7 15,2 1 200,6 102
Alla landgrupper totalt 289 939 13 592,2 2 165,9 97 804,7 2 147
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_003_sv.html