Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2019, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Finans- och försäkringsverksamhet (K) 24 413 2 779,5 132,3 17 373,4 123
Handel (G) 16 717 1 158,3 144,3 16 222,6 408
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 39 467 2 727,7 131,4 11 755,6 326
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 19 600 1 445,3 424,8 10 685,5 92
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 20 854 2 130,3 119,5 5 610,4 101
Kemiindustri (19-22) 9 004 679,2 244,3 4 927,3 104
Stål- och metallframställning (24) 4 320 295,8 42,5 2 916,4 24
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 2 494 211,3 345,2 2 689,3 43
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 916 378,1 50,1 2 333,7 19
Byggverksamhet (F) 12 748 790,3 54,9 2 291,8 75
EU28-länder exkl. EU15 Handel (G) 14 877 356,4 73,9 5 094,5 327
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 14 101 316,6 40,1 2 190,8 150
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 3 799 84,4 44,1 1 011,0 24
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 22 069 568,6 35,8 1 494,5 71
Kemiindustri (19-22) 5 214 134,3 37,3 1 170,8 61
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 950 32,6 76,4 1 049,7 31
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 5 869 123,2 41,2 1 053,7 29
Byggverksamhet (F) 4 845 121,9 26,9 723,3 53
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 3 588 89,5 30,5 930,7 29
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 10 172 214,4 147,9 788,1 217
1) De största näringsgrenarna mätt med omsättning
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2019, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_006_sv.html