Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 728 410,3 27,1 1 318,4 44
Danmark 17 879 1 946,1 96,5 9 164,8 162
Frankrike 15 625 1 349,5 115,4 5 790,9 129
Grekland 1 266 62,9 .. 2) 138,8 8
Irland 1 471 72,1 7,1 313,9 16
Italien 7 822 544,5 60,1 2 586,1 89
Luxemburg 303 40,3 .. 1 063,6 23
Nederländerna 6 066 458,3 65,2 2 949,5 128
Portugal 2 113 108,4 9,8 211,5 16
Spanien 6 485 370,9 56,8 1 826,3 86
Storbritannien 12 821 870,7 76,8 4 248,1 199
Sverige 75 615 5 496,1 1 156,7 43 895,0 733
Tyskland 31 215 2 515,0 264,6 9 922,4 300
Österrike 5 342 398,1 51,8 1 605,6 36
EU15-länder exkl. Finland 188 751 14 643,1 1 990,1 85 035,0 1 969
Bulgarien 1 853 39,6 10,7 121,2 17
Cypern .. .. .. 34,9 9
Estland 28 196 707,8 210,7 5 518,7 537
Kroatien 667 13,9 0,4 56,4 17
Lettland 8 047 213,0 69,0 1 559,4 168
Litauen 12 477 263,6 51,3 2 473,1 171
Malta .. .. .. 257,8 6
Polen 36 884 898,6 217,4 5 712,9 185
Rumänien 3 379 89,6 9,0 170,2 28
Slovakien 2 050 67,5 30,5 379,7 30
Slovenien 1 178 30,6 0,4 122,3 18
Tjeckien 8 230 243,4 33,6 1 396,0 56
Ungern 3 982 127,0 3,6 287,6 32
EU28-länder exkl. EU15 107 094 2 711,3 637,0 18 090,1 1 274
Alla landgrupper totalt 295 845 17 354,4 2 627,0 103 125,1 3 243
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_002_sv.html