Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 188 751 14 643,1 1 990,1 85 035,0 1 969
EU28-länder exkl. EU15 107 094 2 711,3 637,0 18 090,1 1 274
Europa utanför EU 64 765 2 623,5 580,1 28 240,5 767
Asien och Oceanien 135 425 4 316,8 697,8 32 601,2 784
Nordamerika 49 051 5 562,4 661,7 30 102,7 319
Central- och Sydamerika 34 261 845,7 211,0 5 659,6 175
Afrika 6 437 243,7 15,2 1 200,6 102
Alla landgrupper totalt 585 784 30 946,6 4 792,9 200 929,8 5 390
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_001_sv.html