Ämnen
Företag

Finländska företags omsättning utomlands knappa 237 miljarder euro år 2020

meddelande | Finländska dotterbolag utomlands 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 360 dotterbolag i 136 länder år 2020. Finländska företag utomlands sysselsatte 584 500 personer. Över 60 % av företagens omsättning kom från EU-länder, dvs. 143 miljarder euro. Investeringarna i utlandet uppgick till 5,4 miljarder euro. Av enskilda länder genererades mest omsättning i Tyskland, rentav mer än en fjärdedel av den totala omsättningen.

Viktiga punkter

  • Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen för finländska företag till knappa 237 miljarder euro år 2020.
  • Finländska företag utomlands sysselsatte särskilt i EU-länder år 2020.
  • Tillverkning dominerar finländska företags verksamhet utomlands.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Finländska dotterbolag i EU-länder år 2020

Finländska dotterbolag i europeiska länder utanför EU år 2020

Finländska dotterbolag i Asien och Oceanien år 2020

Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2020

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Service e-post
tytaryhtiot@stat.fi
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640
Innehållet information
Ansvarig avdelningschef