Aiheet
Yritykset

Suomalaisyritysten liikevaihto ulkomailla vajaat 237 miljardia euroa vuonna 2020

tiedote | Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2020

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 5 360 tytäryhtiössä 136 maassa vuonna 2020. Suomalaiset yritykset ulkomailla työllistivät 584 500 henkilöä. Yritysten liikevaihdosta yli 60 % kertyi EU-maissa eli 143 miljardia euroa. Ulkomaille investoitiin 5,4 miljardilla eurolla. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa kertyi Saksassa, jopa yli neljännes kokonaisliikevaihdosta.

Keskeisiä poimintoja

  • Suomalaisten yritysten liikevaihto ulkomailla oli vajaat 237 miljardia euroa vuonna 2020.
  • Suomalaiset yritykset ulkomailla työllistivät erityisesti EU-maissa vuonna 2020.
  • Teollisuus dominoi suomalaisten yritysten toimintaa ulkomailla.

Suomalaisten yritysten liikevaihto ulkomailla

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli liki 237 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta 74 % syntyi Euroopassa ja 12 % Aasiassa ja Oseaniassa.

EU-maissa sijaitsevissa tytäryhtiössä eniten liikevaihtoa muodostui sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialalla 57,2 miljardia ja teollisuuden toimialalla 38,6 miljardia euroa. EU:n ulkopuolisessa Euroopassa liikevaihtoa kertyi eniten teollisuudessa liki 9,5 miljardia euroa sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla liki 7,1 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa teollisuusuuden toimiala yli 25 miljardilla eurolla oli merkittävin toimiala liikevaihdolla mitattuna.

Globaalisti mitattuna suomalaisyritysten liikevaihdosta ulkomailla tuottivat yli 42 % teollisuuden toimialan tytäryhtiöt sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto runsaalla neljänneksellä kokonaisliikevaihdosta. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa kumuloitui Saksassa noin 60,7 miljardilla eurolla.

Suomalaisten yritysten henkilöstö ulkomailla

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla työllistivät eniten henkilöstöä EU-maissa, yhteensä noin 273 800 henkilöä. EU-maissa merkittävimmät toimialat henkilöstön lukumäärällä mitattuna olivat teollisuuden toimialat kone- ja metallituoteteollisuus 47 270 henkilöllä sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus 39 230 henkilöllä.

Aasian ja Oseanian tytäryhtiöt olivat toiseksi merkittävin henkilöstön työllistäjä runsaalla 134 670 henkilöllä. Aasiassa ja Oseaniassa teollisuuden toimialat elektroniikka- ja sähköteollisuus runsaalla 54 800 henkilöllä sekä kone- ja metallituoteteollisuus vajaalla 49 990 henkilöllä työllistivät eniten. Globaalisti tarkasteltuna merkittävin työllistäjä oli elektroniikka- ja sähköteollisuuden tytäryhtiöt vajaalla 140 580 henkilöllä. Ruotsi oli merkittävin suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomailla työllistävä maa vajaalla 71 380 henkilöllä.

Suomalaisten yritysten investoinnit ulkomaisiin yrityksiin

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa vajaat 5,4 miljardia euroa. Investoinneista 60 % tehtiin Euroopassa ja 17 % Aasiassa ja Oseaniassa. Teollisuuden toimiala oli globaalisti merkittävin investointikohde suomalaisille yrityksille ulkomailla vajaalla 3,2 miljardilla eurolla. Erityisesti investointeja kohdistettiin kemian- ja paperiteollisuuden tytäryhtiöihin. Euroopassa EU-maissa investoitiin teollisuuden toimialan tytäryhtiöihin vajaalla 1,3 miljardilla eurolla. EU:n ulkopuolisissa maissa investointiin eniten sähkö-, kaasu- ja vesihuollon yrityksiin liki 294 miljoonalla eurolla. Yksittäisistä maista eniten investoitiin Ruotsiin runsaalla 831 miljoonalla eurolla.

Brexit

Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan Unionista astui voimaan 2020. Suomalaisia yrityksiä Yhdistyneissä kuningaskunnissa oli 205 kappaletta, jotka työllistivät runsaat 18 670 henkilöä. Yritysten liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa ja niihin investointiin 204 miljardia euroa. Brexit vaikutti luokituksiin: Yhdistyneet Kuningaskunnat siirtyivät luokituksesta EU-maat EU:n ulkopuolisiin Euroopan maihin.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Suomalaiset tytäryhtiöt EU-maissa vuonna 2020

Suomalaiset yritykset EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa vuonna 2020

Suomalaiset tytäryhtiöt Aasiassa ja Oseaniassa vuonna 2020

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla toimialoittain vuonna 2020

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tytaryhtiot@stat.fi
Anna-Maija Laakko
yliaktuaari
029 551 3640
Tietosisältö
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.