Ämnen
Företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Populationen av statistiska enheter i fråga om hushållens icke-vinstsyftande organisationer som publiceras i samband med struktur- och bokslutsstatistiken över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2022. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och organisationernas storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Ändring

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Nyckeltal

Företag

571 742
2022
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Uppdaterad: 2023-12-19

Publikationer

databasoffentliggörande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2022,databastabell 14mg, revidering av uppgifter
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2022, preliminär
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, preliminär

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Företag enligt näringsgren, år 2022

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna