Ämnen
Företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet har överförts till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Statistikgrenarna har harmoniserats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). Uppgifterna publiceras för första gången 29.9.2022. 
Läs mer om ändringen

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Ändring

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag kompletteras fr.o.m. statistikåret 2021 med uppgifter om omsättning och förädlingsvärde inom finans- och försäkringsbranschen (TOL K).
Läs mer om ändringen

Ändring

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021
meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.03.2023

Företag enligt näringsgren, år 2021

Antal företag, företagOmsättning, företag (1000 euro)Antal anställda (årsverken), företag
Totalt562 175488 747 5131 403 297
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)131 3213 009 06939 864
B Utvinning av mineral (05-09)1 1572 420 5965 682
C Tillverkning (10-33)28 242144 387 805297 455
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)1 32718 234 74412 847
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)2 3983 824 28811 107
F Byggverksamhet (41-43)54 51243 197 364153 965
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)55 550128 514 660216 321
H Transport och magasinering (49-53)23 34320 917 512102 037
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)15 7515 699 21344 515
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)20 27025 481 78094 754
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)14 72133 210 84941 924
L Fastighetsverksamhet (68)42 20213 330 91019 287
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)66 10918 093 028106 870
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)23 10712 807 947124 248
P Utbildning (85)8 864820 5376 929
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)25 1679 856 50493 700
R Kultur, nöje och fritid (90-93)17 3503 088 30212 811
S Annan serviceverksamhet (94-96)30 5721 850 56118 970
Okänd2121 84511

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna