Ämnen
Företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Lönsamheten för företag inom industri, byggverksamhet och handel förbättrades mätt med driftsbidraget trots coronapandemin, då man jämför år 2020 med år 2019. Driftsbidragsprocenten inom industrin och byggverksamheten ökade med 0,9 procentenheter och inom handeln med 0,5 procentenheter. Lönsamheten…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna