Ämnen
Företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag innehåller näringsgrensvisa uppgifter om företag verksamma i Finland: antalet företag, personalen och bokslut. Statistiken sammanställs ur Skatteförvaltningens näringsskattematerial och med företagsenkäter. Uppgifterna offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet har överförts till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Statistikgrenarna har harmoniserats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). Uppgifterna publiceras för första gången 29.9.2022. 
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Ändringsmeddelande

I Struktur- och bokslutsstatistiken över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B–S, exkl. K) omsättning (exkl. interna poster) år 2021 totalt 450,0 miljarder euro. Den största näringsgrenen mätt i omsättning var tillverkning (TOL C), med en omsättning på 143,9 miljarder euro. Handeln (TOL G) var nästan lika stor med en omsättning på 127,8 miljarder euro. Den minsta näringsgrenen mätt i omsättning var näringsgrenen utbildning (TOL P), vars omsättning var 0,8 miljarder euro år 2021.

Läs mer

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna