Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsundersökning

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn, staten och kommunsektorn. Uppgifterna samlas in och offentliggörs ungefär vart fjärde år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Arbetskraftskostnadsundersökning 2020
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke inom den privata sektorn efter näringsgren

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Saarinen
överaktuarie
029 551 3551
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna