Ämnen
Företag

Industrins orderingång

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,5 procent större i oktober 2022 än året innan. Under januari–oktober ökade orderingången med 9,2 procent från året innan.

Läs mer

meddelande | Industrins orderingång 2022, oktober
meddelande | Industrins orderingång 2022, september
meddelande | Industrins orderingång 2022, augusti
meddelande | Industrins orderingång 2022, juli

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.12.2022

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Vertikalt stapeldiagram. Årsförändring av industrins orderingång på månadsnivå. Ursprunglig serie inklusive de senaste 25 månaderna. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M10-1,2
2020M119,7
2020M12-15,1
2021M01-6,5
2021M0218,3
2021M0323,0
2021M0442,6
2021M0545,4
2021M0639,0
2021M0747,0
2021M0845,2
2021M0936,7
2021M1013,9
2021M1138,5
2021M1219,2
2022M0127,3
2022M024,3
2022M0314,2
2022M04-1,4
2022M0512,0
2022M068,5
2022M07-5,2
2022M0815,8
2022M0913,5
2022M106,5
09.12.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna