Ämnen
Företag

Industrins orderingång

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Industrins orderingång 2023, december
meddelande | Industrins orderingång 2023, november
meddelande | Industrins orderingång 2023, oktober
meddelande | Industrins orderingång 2023, september
meddelande | Industrins orderingång 2023, augusti
meddelande | Industrins orderingång 2023, juli

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie) efter näringsgren 2021M12-2023M12

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2023M12

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
överaktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna