Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättning inom handeln

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningen inom handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen, där prisernas inverkan har eliminerats. Uppgifterna baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter och en försäljningsenkät. Uppgifterna offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Ny databastabell inom statistiken över omsättning inom handeln.
Läs mer om ändringen

Nyckeltal

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus4,9%
April 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-05-30

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom handeln

minus5,4%
April 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-05-30

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,9%
April 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-05-30

Publikationer

meddelande | Omsättning inom handeln 2024, april
meddelande | Omsättning inom handeln 2024, mars
meddelande | Omsättning inom handeln 2024, februari
meddelande | Omsättning inom handeln 2024, januari
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, december
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, december, preliminär data

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Trendserie av omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (2021=100) 2010M01-2024M04*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna