Ämnen
FöretagPriser och konsumtion

Omsättning inom handeln

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningen inom handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen, där prisernas inverkan har eliminerats. Uppgifterna baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter och en försäljningsenkät. Uppgifterna offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Inom statistiken över omsättning inom handeln publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras.
Läs mer om ändringen

Ändring

Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021. 
Läs mer om ändringen

Ändring

I statistiken införs i februari 2024 de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret.
Läs mer om ändringen

Nyckeltal

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus3,6%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus3,9%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,2%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Publikationer

meddelande | Omsättning inom handeln 2024, januari
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, december
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, december, preliminär data
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, november
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, november, preliminär data
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, oktober

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Trendserie av omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (2021=100) 2010M01-2024M01*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna