Dokumentation för statistiken Omsättning inom handeln:

Dokumentation som var i kraft 15.8.2022

Ändringar i statistiken

Ändringsmeddelande

Statistikexperter

Lauri Pullinen
överaktuarie
029 551 3043