Ämnen
Företag

Utländska dotterbolag i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 97 miljarder euro år 2020. Omsättningen minskade med en procent jämfört med året innan. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, norska och danska företagen. De norska bolagens totala omsättning …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna