Ämnen
Företag

Utländska dotterbolag i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2022
meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2021

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utländska dotterbolag efter näringsgren 2021

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Service e-post
tytaryhtiot@stat.fi
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640
Innehållet information

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna