Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

De norska bolagens omsättning steg med över en miljard euro

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 97 miljarder euro år 2020. Omsättningen minskade med en procent jämfört med året innan. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, norska och danska företagen. De norska bolagens totala omsättning ökade med svindlande 20 procent, särskilt inom tjänstesektorn. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag minskade med två procent och uppgick till 4 362 företag.

Utländska företags omsättning 2019–2020 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*

Utländska företags omsättning 2019–2020 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*
*de fem mest betydande länderna mätt med omsättning

Mer information om företagens utveckling under coronaåret 2020 finns i översikten . (på finska)


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2020/ulkoy_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html