Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2020*

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2020*
* De fem största näringsgrenarna mätt enligt omsättning C = Tillverkning, G = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, J = Informations- och kommunikationsverksamhet, F = Byggverksamhet, M = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2020, Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2020* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2020/ulkoy_2020_2021-12-16_kuv_003_sv.html