Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Lönesummaindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönesummaindexen är index som beskriver utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumman avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut. Uppgifterna fås ur inkomstregistret och Statistikcentralens försäljningsenkät och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av lönesumman

+2,6%
Februari 2024
Lönesummaindex
Uppdaterad: 2024-04-08

Publikationer

meddelande | Lönesummaindex 2024, februari
meddelande | Lönesummaindex 2024, januari
meddelande | Lönesummaindex 2023, december
meddelande | Lönesummaindex 2023, november
meddelande | Lönesummaindex 2023, oktober
meddelande | Lönesummaindex 2023, september

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Lönesummans trender (2021=100) efter näringsgren (TOL 2008) 2010M01-2024M02

Trender för lönesumman (2021 = 100) inom den privata och offentliga sektorn 2010M01-2024M02

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mikko Toiviainen
överaktuarie
029 551 3589
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna