Ämnen
Företag

Servicebranschens varustatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagstjänster beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Uppgifterna samlas in med enkäter till företag och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Servicebranschens varustatistik av Statistikcentralen bestod merparten av omsättningen inom näringsgrenen Vägtransport, godstrafik och flyttjänster (494), 40,8 procent, av del- och hellasttransporter inom vägtrafiken år 2020. Omsättningen av hel- och dellasttransporter uppgick till 2,5 milja…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Riitta Savolainen
överaktuarie
029 551 3259

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna