Ämnen
Företag

Volymindex för industriproduktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Volymindexet för industriproduktionen beskriver förändringen av produktionen till fast pris på en detaljerad näringsgrensnivå. Uppgifterna samlas in med en försäljningsenkät samt med enkäten om volymindex för industriproduktionen och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, december
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, november
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, oktober
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, september
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, augusti
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, juli

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Trendserien (2015=100) för undernäringsgrenar inom industriproduktionen (TOL 2008) 2007M01-2023M12, TOL 2008

Den säsongrensade månadsförändringen av industriproduktionen (TOL 2008: BCD) 2022M12-2023M12

Den säsongrensade månadsförändringen av industriproduktionen efter näringsgren (TOL 2008) 2023M12

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Volymindexet för industriproduktionen, näringsgrenarnas andelar samt den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade förändringen 2023M12

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maarit Mäkelä
överaktuarie
029 551 3324
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna