Ämnen
Företag

Industriproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industriproduktion omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in med en enkät till företag eller deras arbetsställen. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
03.07.2023

Värdet av den sålda industriproduktionen efter CPA-kod 2022

I stapeldiagrammet summeras värdet av den sålda produktionen inom olika näringsgrenar inom industrin enligt olika näringsgrenar samt värdet av hela den sålda produktionen totalt. Den sålda industriproduktionen var totalt omkring 93 miljarder euro år 2021. De tre största näringsgrenarna inom industrin var i fråga om värdet av den sålda produktionen metallindustrin med 40,7 miljarder euro, skogsindustrin med 18,1 miljarder euro och den kemiska industrin med 17,5 miljarder euro. Värdet av industriproduktionen totalt omfattar också värdet av produktionen av industriell verksamhet inom gruvindustrin och andra näringsgrenar.
Hoppa över tabellen
Totalt24-30, 33 Produkter från metallindustri19-22 Produkter från kemisk industri16-17 Skogsindustriprodukter10-12 Livsmedel, drycker och tobak18, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror
104 684 31641 544 59124 836 94220 107 89510 332 9375 106 002646 100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Kolu
överaktuarie
029 551 3686
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna