Ämnen
Företag

Industriproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industriproduktion omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in med en enkät till företag eller deras arbetsställen. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Från och med statistikåret 2021 har man i statistiken över industriproduktion skilt på egen produktion och underleverantörsproduktion som producerats för andra.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt de reviderade uppgifterna i Statistikcentralens statistik uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2021 till omkring 86,8 miljarder euro. Arvodena för underleverantörsproduktion uppgick till omkring 3,1 miljarder euro.

Läs mer

meddelande | Industriproduktion 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
01.07.2022

Industriproduktionen efter näringsgren efter År, CPA-kåd och Uppgifter

I stapeldiagrammet summeras värdet av den sålda produktionen inom olika näringsgrenar inom industrin enligt olika näringsgrenar samt värdet av hela den sålda produktionen totalt. Den sålda industriproduktionen var totalt omkring 93 miljarder euro år 2021. De tre största näringsgrenarna inom industrin var i fråga om värdet av den sålda produktionen metallindustrin med 40,7 miljarder euro, skogsindustrin med 18,1 miljarder euro och den kemiska industrin med 17,5 miljarder euro. Värdet av industriproduktionen totalt omfattar också värdet av produktionen av industriell verksamhet inom gruvindustrin och andra näringsgrenar.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Kolu
överaktuarie
029 551 3686
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna