Ämnen
Företag

Värdet av den sålda industriproduktionen 105 miljarder euro år 2022

meddelande | Industriproduktion 2022

Ändring

Från och med statistikåret 2021 har man i statistiken över industriproduktion skilt på egen produktion och underleverantörsproduktion som producerats för andra.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2022 till omkring 104,7 miljarder euro. Arvodena för underleverantörsproduktion var ungefär 3,4 miljarder euro.

Viktiga punkter

  • Värdet av den sålda industriproduktionen var omkring 104,7 miljarder euro, vilket var 21 % mer än år 2021.
  • Metallindustrins andel av den sålda produktionen var 40 %, den kemiska industrins 24 % och skogsindustrins 19 %.
  • Arvodena för underleverantörsproduktion uppgick till totalt omkring 3,4 miljarder euro.
  • Metallindustrins andel av arvodena för underleverantörsproduktion var 68 %.

Ändring

Från och med statistikåret 2021 har man i statistiken över industriproduktion skilt på egen produktion och underleverantörsproduktion som producerats för andra.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • CPA-kåd
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • PRODCOM-kåd
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Kolu
överaktuarie
029 551 3686
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef