Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

CVTS, företagens personalutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) beskriver personalens kompetensutveckling vid företagen och företagens utbildningspraxis. Uppgifterna samlas in och offentliggörs ungefär vart femte år. Undersökningen genomförs i EU:s medlemsländer och i några andra europeiska stater.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen tillgången till studier i kursform vid företagen minskade klart åren 2015–2020. Andelen som studerat i kursform minskade jämfört med år 2015 särskilt vid företag med färre än 1 000 anställda.

Läs mer

meddelande | CVTS, företagens personalutbildning 2020, studier i kursform av personal i företag

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna