Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

CVTS, företagens personalutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) beskriver personalens kompetensutveckling vid företagen och företagens utbildningspraxis. Uppgifterna samlas in och offentliggörs ungefär vart femte år. Undersökningen genomförs i EU:s medlemsländer och i några andra europeiska stater.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | CVTS, företagens personalutbildning 2020, kostnader, innehåll och anordnare av utbildning
meddelande | CVTS, företagens personalutbildning 2020, studier i kursform av personal i företag
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Innehållsområdets andel av kursutbildningstimmarna 2020

Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och tjänster 2010-2020

Utbildningskostnader per anställd inom de näringsgrenar som hade de största utbildningskostnaderna 2015 och 2020

Utbildningsanordnarnas andelar av kursutbildningstimmarna 2015 och 2020

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna