Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

För kursutbildning användes 330 euro per anställd år 2020

meddelande | CVTS, företagens personalutbildning 2020

Enligt Statistikcentralen använde företag inom den privata sektorn i genomsnitt 330 euro per anställd för studier i kursform år 2020. Detta är 40,1 procent mindre än år 2015. När det gäller utbildning i kursform minskade kostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna inom servicenäringarna från 1,4 procent år 2010 till 0,7 procent år 2020 och inom industrin från 1,3 procent år 2010 till 0,5 procent år 2020. Statistikuppgifterna samlas in vart femte år.


Viktiga punkter

  • Kostnaderna för studierna i kursform utgjorde 0,7 % av arbetskraftskostnaderna.
  • För studier i kursform användes 330 euro per anställd och 1 134 euro per utbildningsdeltagare per år.
  • Av kursutbildningstimmarna har 43 % anknytning till tekniska, praktiska eller uppgiftsspecifika färdigheter i arbetet (specialkompetens i anslutning till yrke eller arbetsuppgift).
  • Utbildningsföretagen anordnade nästan hälften av all utbildning mätt med tbildningstimmar.
  • Mer än hälften av företagen meddelade att webbstudierna ökat till följd av coronapandemin.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220
Ansvarig avdelningschef