Offentliggörande inom statistiken över CVTS, företagens personalutbildning har korrigerats

Korrigeringsdatum:

Statistik: CVTS, företagens personalutbildning

Offentliggörandet: CVTS, företagens personalutbildning 2020, kostnader, innehåll och anordnare av utbildning, 27.3.2023

Korrigeringsdatum 12.12.2023

Beskrivning av korrigeringen


I meddelandet CVTS, företagens personalutbildning 2020, kostnader, innehåll och anordnare hade diagrammet Utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna efter huvudnäringsgren åren 2010, 2015 och 2020, % fallit bort. 

Diagrammet hade fallit bort av tekniska orsaker, men har nu återställts.