Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2018

För kursutbildning användes 551 euro per anställd

Korrigering 30.3.2020. Figuren har korrigerats.

Företag inom den privata sektorn använde i genomsnitt 551 euro per anställd för kursutbildning, vilket är fyra procent mindre än år 2010. År 2015 var utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna i Finland 1,1 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter från nivån år 2010, då motsvarande uppgifter senast samlades in. Uppgifterna framgår av CVTS, Statistik över företagens personalutbildning, som framställs av Statistikcentralen.

Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna efter nägingsgren och huvudnäringsgren åren 2010 och 2015. Figuren har korrigerats 30.3.2020.

Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna efter nägingsgren och huvudnäringsgren åren 2010 och 2015. Figuren har korrigerats 30.3.2020.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2015/02/cvts_2015_02_2018-05-23_tie_001_sv.html