Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2018

Kurssikoulutukseen työntekijää kohti 551 euroa

Korjattu 26.3.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Korjattu 30.3.2020. Kuviota korjattu.

Yksityisen sektorin yritykset käyttivät kurssikoulutukseen keskimäärin 551 euroa työntekijää kohden, mikä on vuoteen 2010 verrattuna neljä prosenttia vähemmän. Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuonna 2015 oli Suomessa 1,1 prosenttia, missä on 0,3 prosenttiyksikön verran laskua vuoden 2010 tasosta, jolloin vastaavat tiedot kerättiin edellisen kerran. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastosta.

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista toimialan ja päätoimialan mukaan vuosina 2010 ja 2015, %. Kuviota korjattu 30.3.2020.

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista toimialan ja päätoimialan mukaan vuosina 2010 ja 2015, %. Kuviota korjattu 30.3.2020.

Palvelujen päätoimialalla koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuonna 2015 oli 1,2 prosenttia ja teollisuuden päätoimialalla hieman alempi, 1,0 prosenttia. Teollisuuden päätoimialalla koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista laski vuoteen 2010 verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä ja palvelujen päätoimialalla 0,2 prosenttiyksikköä.

Tässä tilastossa koulutuksen kustannukset selvitettiin ainoastaan kurssimuotoisen koulutuksen osalta, koska siitä on useimmilla yrityksillä koulutuspäivien ja kustannusten seurantajärjestelmä. Kurssimuotoisen koulutuksen lisäksi yrityksissä osallistutaan myös muihin kuin kurssimuotoisiin koulutuksiin. Erityisesti verkko-opiskelu ja työn ohessa tapahtuva opiskelu on lisääntynyt vuodesta 2010. Näistä koulutusmuodoista kysyttiin vain osallistuneiden määrä, joten volyymitietoa koulutustuntien määrästä tai koulutuksen kustannuksista ei näistä koulutuksista saada (ks. julkistus 18.10.2017).

Kurssimuotoisen koulutuksen kustannuksiksi tässä tilastossa on laskettu koulutusajan palkkakustannukset, maksut koulutuksen järjestäjille, osallistujien matka- ja kulukorvaukset, koulutushenkilöstön palkat, tila-, väline- ja materiaalikulut sekä maksut koulutusrahastoihin tai työnantajaliiton jäsenyys, johon liittyy koulutuspalveluja jne. Yritys voi myös saada tukea järjestämäänsä koulutukseen, esim. verovähennyksiä, tukea erilaisista rahastoista tai valtion työvoimapoliittista koulutustukea. Koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat em. koulutuksen menoeristä, joista vähennetään saatujen tukien osuus (liitetaulukko 2.).

Koulutuskustannukset työntekijää kohden laskettuna suurenevat yrityksen koon kasvaessa. Kun 10-49 hengen yrityksissä kurssikoulutuskustannukset olivat 485 euroa yrityksen työntekijää kohden, niin 250+ yrityksissä kustannukset olivat 628 euroa. Tämä johtuu siitä, että suurissa yrityksissä koulutukseen osallistuu työntekijöistä suurempi osa kuin pienissä yrityksissä. Koulutuskustannuksissa osallistujaa kohden ei juuri ole eroa yrityksen koon mukaan.

Koulutuskustannukset koulutukseen osallistunutta kohti vuonna 2015 olivat 1 257 euroa. Toimialoittain koulutuksen kustannukset osallistujaa ja työntekijää kohti vaihtelivat suuresti. Pienimmät kustannukset olivat tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen toimialalla, 169 euroa työntekijää kohden. Suurimmat kustannukset olivat energia-, vesi- ja jätehuollon toimialalla, 1 287 euroa työntekijää kohti (liitetaulukko 1.).

Puolet koulutuskustannuksista palkkakustannuksia

Kurssikoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt melko samanlaisena. Suurin yksittäinen koulutuksen kustannuserä olivat työntekijöiden koulutusajan palkkakustannukset ja toiseksi suurin palkkiot koulutuksen järjestäjille. Koulutusajan palkat muodostivat 49,9 % ja palkkiot kurssikoulutuksen kustannuksista 40,4 % koulutuksen kokonaiskustannuksista vuonna 2015 (liitetaulukko 2.). Koulutusajan palkkakustannusten ja koulutuksen järjestäjille maksettujen maksujen osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut jonkin verran vuodesta 2010.

Tilasto kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2015 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomessa tilaston tiedonkeruuseen vastasi 1 579 yritystä, jotka edustavat kaikkiaan 17 359 yritystä ja niiden 1 050 000 työntekijää. Tilaston tiedonkeruu toteutettiin samanlaisena 30 Euroopan maassa.

Tilaston tiedonkeruu toteutetaan noin viiden vuoden välein, ja sillä selvitetään työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, kurssikoulutukseen osallistuneiden ja henkilöstökoulutuksena saatujen koulutuspäivien määrää, koulutuksen sisältöä ja järjestäjää sekä koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kurssikoulutuksen lisäksi selvitetään muita koulutusmuotoja, oppisopimuskoulutusta, yrityksen koulutusstrategioita sekä koulutuksen järjestämisen esteitä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/02/cvts_2015_02_2018-05-23_tie_001_fi.html