Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yrityksen kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kursseina tai muina koulutusmuotoina.

Kurssit voivat olla:

a) sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema ja järjestämä) tai

b) ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Muita koulutusmuotoja ovat

c) suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa

d) suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla

e) osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin

f) itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla

g) konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.

Koulutuksen kokonaiskustannukset

Välilliset ja välittömät kustannukset yhteensä, joista vähennetään saadut tuet ja koulutusavustukset (esimerkiksi EU-tuet).

Koulutuskustannukset

Koulutuskustannuksilla tarkoitetaan välillisiä ja välittömiä koulutuskustannuksia yhteensä. Välillisiin koulutuskustannuksiin lasketaan koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden palkkakustannukset koulutusajalta ja välittömiin koulutuskustannuksiin palkkiot ja maksut ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille, koulutukseen osallistujien matkakorvaukset, majoitus, ateriat ja päivärahat, kouluttajien palkka- ym. kustannukset, tila- sekä väline- ja materiaalikustannukset.

Koulutuspäivä

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla saadut koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.

Kurssi eli kurssikoulutus

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa kurssikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea ennalta suunniteltua muodollista koulutusta, joka on järjestetty erikseen (ei tapahdu työn ohella). Koulutuksella on ohjelma ja tavoitteet ja sitä antavat ohjaajat, opettajat tai luennoitsijat.

Kurssit voivat olla joko sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) tai ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Kurssikoulutukseen ei lueta mukaan suunniteltuja koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksoja, oppimisjaksoja työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla, osallistumista oppimisryhmiin tai laatupiireihin, itseopiskelua, etäopiskelua eikä konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatua opetusta.

Muu henkilöstökoulutus

Muu kuin kurssimuotoisena järjestetty henkilöstökoulutus:

  • suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa
  • suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla
  • osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
  • itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla
  • konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.

Välilliset koulutuskustannukset

Kurssimuotoiseen koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden palkkakustannukset koulutusajalta.

Välittömät koulutuskustannukset

Palkkiot ja maksut ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille, koulutukseen osallistujien matkakorvaukset, majoitus, ateriat ja päivärahat, kouluttajien palkka- ym. kustannukset, tila- sekä väline- ja materiaalikustannukset.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/kas.html