Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Ulkoisen koulutuksen järjestäjät

Ulkoisesti järjestetystä koulutuksesta oli yksityisten koulutusyritysten järjestämää puolet (koulutustunneilla mitattuna). Laitetoimittajat, emo- tai sisaryhtiöt jne, eli yritykset, joiden päätehtävä ei ole koulutus, järjestivät ulkoisesta koulutuksesta 14 prosenttia. Koulujärjestelmän oppilaitosten järjestämä osuus ulkoisesta koulutuksesta oli 11 prosenttia ja muiden julkisten tai julkisin varoin tuettujen koulutuslaitosten osuus 9 prosenttia (taulukko 3.).

Taulukko 3. Ulkoisien koulutustuntien osuus järjestäjän mukaan vuosina 1999, 2005, 2010 ja 2015, %

Kurssikoulutuksen järjestäjä 1999     2005     2010     2015
  % % % %
Koulujärjestelmän oppilaitokset 1) 12,5 7,8 8,0 10,7
Muut koulutuslaitokset 2) 23,4 11,8 12,9 9,0
Yksityiset koulutusyritykset 31,9 47,6 54,0 49,7
Muut yritykset (laitetoimittaja, emoyhtiö tms.) 13,8 12,4 11,6 14,3
Työnantaja- tai toimialajärjestöt 2,5 5,8 4,8 6,5
Ammattiliitot 2,3 1,7 1,8 1,9
Muut koulutuksen tarjoajat 13,8 12,9 6,9 7,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Koulut, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja korkeakoulut.
2) Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Palvelusektorilla koulutuksen järjestäjänä toimivat koulujärjestelmän oppilaitokset jonkin verran enemmän kuin teollisuuden sektorilla (palvelut 12 % ja teollisuus 9 % ). Vastaavasti teollisuuden sektorilla ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja erikoisoppilaitokset, kansan- ja kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot järjestivät hieman isomman osuuden koulutuksesta kuin palvelusektorilla (teollisuus 11 % ja palvelut 8 %). Muiden koulutuksen järjestäjien osuudet olivat melko saman suuruiset teollisuus- ja palvelusektorilla (liitetaulukko 4.).

Suuremmat yritykset käyttivät enemmän koulutuksen järjestäjinä muita julkisia tai julkisin varoin tuettuja koulutuslaitoksia kuin pienet yritykset. Sama tilanne oli koulutusalan yritysten ja yksityisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Työnantajajärjestöjen, kauppakamarien ja toimialajärjestöjen järjestämää koulutusta oli enemmän pienillä kuin suurilla yrityksillä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2015, 3. Ulkoisen koulutuksen järjestäjät . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/02/cvts_2015_02_2018-05-23_kat_003_fi.html