Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken om företagens personalutbildning (CVTS) insamlas uppgifter om antalet utbildningsdagar, kvaliteten på utbildningen och kostnaderna för utbildningen som företag erbjuder sina anställda samt om företagens utbildningsstrategier. Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen. Uppgifterna för den andra undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS2) samlades in år 2000. Efter det har undersökningen genomförts med omkring fem års mellanrum. I Finland har Statistikcentralen ansvarat för publiceringen av uppgifterna.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/meta_sv.html