Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom den privata, statliga och kommunala sektorn. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,5 procent under april–juni 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Inom den statliga sektorn ökade kostnaderna med 3,3 procent och inom kommunsektorn med 3,0 procent. Under andra kvartalet 2022 fanns det 61 arbetsdagar, dvs. lika många som under motsvarande period 2021.


Läs mer

meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
08.09.2022

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn efter kvartal

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
Årsförändring av arbetskraftskostnadsindex (2016=100), %Årsförändring av säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100), %
2008Q16,34,5
2008Q22,13,5
2008Q33,03,2
2008Q43,53,9
2009Q12,43,9
2009Q28,86,5
2009Q35,05,0
2009Q40,81,4
2010Q13,73,1
2010Q2-0,00,3
2010Q30,80,9
2010Q42,32,4
2011Q11,21,8
2011Q22,61,7
2011Q32,62,8
2011Q44,03,8
2012Q13,03,3
2012Q25,95,3
2012Q34,64,9
2012Q44,64,4
2013Q13,72,3
2013Q21,72,9
2013Q30,91,3
2013Q40,91,0
2014Q11,72,9
2014Q22,60,9
2014Q30,91,1
2014Q40,91,0
2015Q11,81,4
2015Q21,81,9
2015Q31,21,2
2015Q40,80,8
2016Q11,60,4
2016Q2-2,5-1,1
2016Q32,11,9
2016Q41,51,1
2017Q1-2,5-0,9
2017Q21,5-0,0
2017Q3-2,6-1,9
2017Q4-0,3-0,4
2018Q12,41,0
2018Q21,32,4
2018Q31,31,7
2018Q41,11,2
2019Q10,31,5
2019Q21,30,2
2019Q30,20,6
2019Q41,51,6
2020Q10,70,3
2020Q20,40,7
2020Q30,41,0
2020Q4-1,2-0,1
2021Q13,22,4
2021Q22,82,9
2021Q34,13,4
2021Q43,93,5
2022Q12,53,0
2022Q22,52,0
08.09.2022

Arbetskraftskostnadsindex per sektor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna