Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom den privata, statliga och kommunala sektorn. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.03.2023

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn efter kvartal

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
Årsförändring av arbetskraftskostnadsindex (2016=100), %6,32,13,03,52,48,85,00,83,70,00,82,31,22,62,64,03,05,94,64,63,71,70,90,91,72,60,90,91,81,81,20,81,6-2,52,11,5-2,51,5-2,6-0,32,41,31,31,10,31,30,21,50,70,40,4-1,23,22,84,13,92,82,00,63,3
Årsförändring av säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100), %4,53,53,23,93,96,55,01,43,10,30,92,41,81,72,83,83,35,34,94,42,32,91,31,02,90,91,11,01,41,91,20,80,4-1,11,91,1-0,90,0-1,9-0,41,02,41,71,21,50,30,71,60,20,71,1-0,22,42,93,63,43,21,70,93,0
10.03.2023

Arbetskraftskostnadsindex per sektor

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna