Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom den privata sektorn, statliga sektorn och lokalförvaltningen. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom lokalförvaltningen

+6,9%
1:a kvartalet 2024
Arbetskraftskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-06-07

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den statliga sektorn

+6,9%
1:a kvartalet 2024
Arbetskraftskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-06-07

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn

+2,7%
1:a kvartalet 2024
Arbetskraftskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-06-07

Publikationer

meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2024, 1:a kvartalet
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn 2008Q1-2024Q1

Årlig förändring av arbetskraftskostnader i den privata sektorn 2024Q1

Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100) efter sektor 2007Q1-2024Q1

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Saarinen
överaktuarie
029 551 3551
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna