Ämnen
FöretagArbete, löner och utkomst

Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 2,7 procent under januari-mars 2024

meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2024, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,7 procent under januari–mars 2024 jämfört med motsvarande period året innan. Inom den statliga sektorn ökade kostnaderna med 6,9 procent och inom lokalförvaltningen med 6,9 procent.

Viktiga punkter

  • Under första kvartalet 2024 fanns det 63 arbetsdagar, dvs. en färre än under motsvarande period 2023.
  • Inom den privata sektorn ökade kostnaden för arbetad timme mindre än inom lokalförvaltningen och statssektorn under januari–mars 2024 från året innan.
  • När det gäller näringsgrenarna inom den privata sektorn var ökningen av arbetskraftskostnaderna störst, 6,7 %, inom byggverksamhet (F) under januari–mars 2024 jämfört med motsvarande period året innan.
  • Inom den privata sektorn ökade kostnaderna minst, med 0,3 %, inom skogindustri (C 16-17) under första kvartalet 2024 jämfört med året innan. Kostnaderna sjönk inom handel (G) med 1,3 %.
  • I arbetskraftskostnadsindexet gör en ökning av antalet arbetsdagar vanligen att ökningen av kostnaderna dämpas.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Arbetskraftskostnader, indextal 2022Q1-2024Q1

Arbetskraftskostnader, årsförändringar i procent 2022Q1-2024Q1

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av årsförändringar av det ursprungliga arbetskostnadsindexet efter sektorn

Revidering av årsförändringar av det säsongrensade arbetskostnadsindexet efter sektorn

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Saarinen
överaktuarie
029 551 3551
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef