Aiheet
YrityksetTyö, palkat ja toimeentulo

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,7 % tammi-maaliskuussa 2024

tiedote | Työvoimakustannusindeksi 2024, 1. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat 2,7 % vuoden 2024 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Valtiosektorilla kustannukset kasvoivat 6,9 % ja paikallishallinnossa 6,9 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli 63 eli yksi vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana.
  • Yksityisellä sektorilla tehdyn tunnin kustannus kasvoi vähemmän kuin paikallishallinnossa ja valtiosektorilla tammi-maaliskuussa 2024 vuoden takaiseen verrattuna.
  • Yksityisen sektorin toimialoista suurin työvoimakustannusten nousu, 6,7 %, oli rakentamisen toimialalla (F).
  • Kustannukset kasvoivat yksityisellä sektorilla vähiten, 0,3 %, metsäteollisuuden toimialalla (C 16-17) ja laskivat kaupan alalla (G) 1,3 %.
  • Työvoimakustannusindeksissä työpäivien määrän kasvu hillitsee tavallisesti kustannusten kasvua.

Tehdyn työtunnin kustannus kasvoi vähiten yksityisellä sektorilla

Työvoimakustannukset kasvoivat vähiten eli 2,7 % yksityisellä sektorilla vuoden 2024
tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Valtiosektorilla kustannukset kasvoivat 6,9 % ja paikallishallinnossa 6,9 %.

Tehdyn työtunnin kustannus ilman kertaluonteisia palkkaeriä – kuten tulospalkkioita, kertaeriä ja lomarahoja – nousi yksityisellä sektorilla 2,7 %, valtiosektorilla 7,0 % ja paikallishallinnossa 5,9 %.

Kausitasoitetuissa työvoimakustannuksissa nousua oli yksityisellä sektorilla 1,9 %, valtiosektorilla 7,1 % ja paikallishallinnossa 5,6 %.

Yksityisellä sektorilla tehdyt tunnit ja ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot laskivat. Tehdyn tunnin kustannuksen nousu johtui siitä, että tehdyt tunnit laskivat palkkakustannuksia enemmän. Valtiosektorilla ja paikallishallinnossa tehdyt tunnit ja palkkakustannukset nousivat. Palkkakustannukset nousivat tehtyjä tunteja enemmän. Valtiolla ja paikallishallinnossa kustannukset nousivat enemmän kuin yksityisellä sektorilla.

Rakentamisen toimialalla suurin työvoimakustannusten kasvu yksityisellä sektorilla

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 3,3 % tammi-maaliskuussa 2024 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset kasvoivat 2,1 % ja rakentamisen toimialalla (F) 6,7 %.

Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,4 % ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,5 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitetut kustannukset kasvoivat 5,9 %.

Sekä alkuperäiset että kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat kaupan alalla 1,3 % vuoden takaisesta.

Vuoden 2023 tiedot voivat vielä tarkentua

Työvoimakustannusindeksin kausitasoitetut sekä vuoden 2023 alkuperäiset sarjat ovat ennakollisia. Paikallishallinnon vuoden 2023 tiedot saattavat tarkentua tavallista enemmän seuraavissa julkaisuissa, koska kaikkia suurimpien tiedonantajien aineistoja ei saatu ennen tilaston julkaisupäivää.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Työvoimakustannukset, indeksipisteluvut 2022Q1-2024Q1

Työvoimakustannukset, vuosimuutosprosentit 2022Q1-2024Q1

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Alkuperäisen työvoimakustannusindeksin vuosimuutosten tarkentuminen sektoreittain

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin vuosimuutosten tarkentuminen sektoreittain

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tvkindeksi@stat.fi
Antti Saarinen
yliaktuaari
029 551 3551
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.