Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

Forskning och utveckling

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland företag, universitet och organisationer inom den offentliga sektorn samt andra aktörer. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Två nya databastabeller har publicerats inom statistiken forskning och utveckling
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Ändringsmeddelande

Ny databastabell till statistiken över forskning och utveckling
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Forskning och utveckling 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna